UDALOSŤ, KTORÁ SA ZAPÍŠE DO HISTÓRIE BARBERSTVA

2. kolo súťaže SK/CZ
BARBER BATTLE sa uskutoční
6.10.2018 v bratislavskej
Inchebe.

Podmienky súťaže