UDALOSŤ, KTORÁ SA ZAPÍŠE DO HISTÓRIE BARBERSTVA

3. kolo súťaže SK/CZ
BARBER BATTLE sa uskutoční
na jeseň 2019 v bratislavskej
Inchebe.

Podmienky súťaže